Stockholm har länge varit centrum för den politiska och ekonomiska makten i Sverige, men många människor har inte alltid kunnat påverka hur makten utövats. De har då i stället gått ut på gatorna i huvudstaden och visat sitt missnöje med makthavarna.

Föreläsningen handlar om hur olika platser i Stockholm genom seklerna har använts för protester, uppror och demonstrationer, från Södermalmsupploppet 1719 då en person dömdes till döden, till dagens mer fredliga demonstrationer på Sergels torg.

Mats Berglund och Elisabeth Elgán
Mats Berglund och Elisabeth Elgán

Mats Berglund är forskare vid Stads- och kommunhistoriska institutet och har forskat om upplopp och oroligheter i Stockholm och andra städer.

Elisabeth Elgán är professor i historia och har bland annat forskat om feminismens historia.

Ett arrangemang i samarbete ABF-Stockholm.