Med Lindhagenplanen 1866 försökte Stockholms politiker öppna upp den förindustriella staden för modern ekonomisk verksamhet. Staden finansierade sina förändringar av gatunätet genom att köpa och sälja byggnadstomter. Det var lönsamma affärer, men bidrog till en byggnadskris som drabbade de mindre bemedlade. Arbetarklassens levnadsförhållanden blev en angelägenhet för stadsfullmäktige och staden ingrep i bostadsfrågan.

Föredraget diskuterar motiven till detta engagemang och om avsikten bland annat var att bostadsvägen disciplinera arbetarna och foga in dem i det borgerliga samhället

Hossein Shebian

Hossein Sheiban är docent och universitetslektor i historia vid Stockholms universitet. Han har forskat om stadsplanering i Stockholm, om religionskritik i Persien under 1200- och 1300-talet och om intellektuella formationer i det moderna Iran.

Ett arrangemang i samarbete ABF-Stockholm.