Post och inrikes tidningar
Post och inrikes tidningar.

På 1600-talet etablerades i norra Europa en internationell nyhetsmarknad. Den var beroende av tillgången till prisvärt papper, posten som infrastruktur och en grupp nyhetsagenter som förmedlade nyheter. Nyheterna sändes i synnerhet mellan norra Europas stora handelsstäder: Riga, Gdansk, Hamburg, Amsterdam och Stockholm.

I mitt föredrag diskuterar jag denna marknad ur ett Stockholmsperspektiv med fokus på nyhetsagenterna och deras intressen.

Heiko Droste
Heiko Droste.

Heiko Droste är professor i stadshistoria vid Stockholms universitet och föreståndare av stads- och kommunhistoriska institutet. Han forskar främst om förmoderna städer, medier, diplomati och kulturtransfer.

Ett arrangemang i samarbete ABF-Stockholm.