Historia 100 år

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
  4. Om oss
  5. Evenemang
  6. Historia 100 år

Föreläsningsserie

Maktens och kulturens Stockholm

ABF-huset HT2019

För hundra år sedan fick Stockholm sin första professor i historia. Historiska institutionen firar detta med en föreläsningsserie i ABF-huset på Sveavägen.

Öppet samtal stadsbiblioteket

Från Historieätarna till Game of Thrones

Öppet samtal på Stockholms stadsbibliotek om det stora intresset för historia i populärkulturen.

Oscar Nygren och Emmy Atterving producerar podcasten Hundra år av historia.

Hundra år av historia - en podcast

I podcasten "Hundra år av historia" får du veta mer om vad som har hänt - och vad som händer - inom historieforskningen vid Historiska institutionen.

Fredrik Charpentier Ljungqvist.

Klimatförändringar i Norden från järnåldern till nutid

Maktens och kulturens Stockholm. En föreläsningsserie på ABF-huset där historiker presenterar ny forskning.

Kirsti Niskanen och Annika Ullman.

Bildning och pengar – skyddspatroner och donatorer vid Stockholms högskola

Maktens och kulturens Stockholm. En föreläsningsserie på ABF-huset där historiker presenterar ny forskning.

Martin Neuding Skoog och Margaretha Nordquist

Slaget på Brunkeberg – maktkamp och mytbildning på medeltiden

Maktens och kulturens Stockholm. En föreläsningsserie på ABF-huset där historiker presenterar ny forskning.

Magnus Linnarsson Mats Hallenberg

Mellan marknad och monopol. Privatiseringar i Stockholm under fyrahundra år

Maktens och kulturens Stockholm. En föreläsningsserie på ABF-huset där historiker presenterar ny forskning.

Leos Müller

Stockholms första globala århundrade och 1700-talets konsumtionssamhälle

Maktens och kulturens Stockholm. En föreläsningsserie på ABF-huset där historiker presenterar ny forskning.

Anna Götlind

Spår av ett liv. En historia om ett sockenbarns liv i Stockholms närhet

Maktens och kulturens Stockholm. En föreläsningsserie på ABF-huset där historiker presenterar ny forskning.

Pär Frohnert

Röd solidaritet: kommunistisk flyktinghjälp i Stockholm i Nazi-Tysklands skugga

Maktens och kulturens Stockholm. En föreläsningsserie på ABF-huset där historiker presenterar ny forskning.

Emma Pihl Skoog

Kraftkarlar och boxare i Stockholm 1900–1940

Maktens och kulturens Stockholm. En föreläsningsserie på ABF-huset där historiker presenterar ny forskning.

KONTAKT

Besöksadress
Historiska institutionen
Universitetsvägen 10D, plan 9
Frescati, Stockholm
Hitta till oss

Postadress
Stockholms universitet
Historiska institutionen
SE-106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Ref: skriv 104 + beställarens namn

Organisationsnr: 202100-3062
Vat.nr: SE202100306201

Telefon: 08-16 20 00 (vx)
Fax: 08-16 75 48
E-post
Medarbetare: fornamn.efternamn@historia.su.se

Studentexpedition

Studie- och karriärvägledare

Kontaktpersoner

Portalen Mitt universitet