Under två kvällar kommer historiker och ämnesdidaktiker vid Stockholms universitet att belysa några aktuella teman för såväl historiker som historielärare. Kvällarna innehåller föredrag av medarbetare vid CeHum och Historiska institutionen och det finns tid för frågor och diskussion.

Program: Kväll 1

Vad är en källa? Om källmaterialet ur historikerns, lärarens och elevens perspektiv

Datum: Tisdag 28 oktober
Tid: kl 18.00-20.00
Plats: Södra huset Hörsal 7, Frescati, Stockholms universitet

  • Docent Therese Nordlund Edvinsson och fil.dr. Paul Sjöblom, Historiska institutionen: Källbegreppet och dagens svenska historiker
  • Fil.lic. Patrik Johansson, CeHum, och lärare vid Globala gymnasiet: Gymnasieelevers arbete med historisk källtolkning.
  • Dessutom: Information om ny alumni-verksamhet för historielärare.
  • Förfriskningar i pausen

 

Program: Kväll 2

Att forska och undervisa om folkmord

Datum: Torsdag 30 oktober
Tid: kl 18.00-20.00
Plats: Södra huset Hörsal 7, Frescati, Stockholms universitet

  • Fil.dr. Johannes Heuman och Fil.dr. Aryo Makko, Historiska institutionen: 1900-talets folkmord i ett jämförande perspektiv: erfarenheter från en universitetskurs
  • Fil.dr Ylva Wibaeus, föreståndare för CeHum: Att undervisa om Förintelsen i skolan
  • Docent Pär Frohnert, Historiska institutionen: Reflexioner kring val av perspektiv vid studiet av Förintelsen
  • Dessutom: Information om ny alumniverksamhet för historielärare.
  • Förfriskningar i pausen

 

Varmt välkomna

Förhandsanmäl dig till en eller bägge kvällar senast den 24 oktober hos:
Moa Ekbom, moa.ekbom@historia.su.se,
Historiska institutionen