SE/SSA/Hamnstyrelsen/Konstruktionsbyrån, KB_K1A20_3

Stockholms ström: m/s Kungsholm på besök. Källa: Stockholms stadsarkiv

Välkommen till det sjätte Svenska historikermötet i Stockholm, den 8-10 maj 2014!

8-10 maj 2014 är det dags för ca 550 historiker att mötas vid det sjätte Svenska historikermötet. Mötena har tillkommit på initiativ av Svenska historiska föreningen och samlar deltagare från ämnena historia, idéhistoria och ekonomisk historia. Historiska institutionen vid Stockholms universitet fick ta över stafettpinnen från mötet i Göteborg 2011 och vi är nu glada att tillsammans med Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria och Ekonomisk-historiska institutionen kunna hälsa välkomna till tre innehållsrika, givande och trevliga dagar i Stockholm. Vi startar klockan 13.00, torsdagen 8 maj i Aula Magna med två inbjudna keynote-talare, professor Lynn Hunt från University of California, Los Angeles och professor Barbara H. Rosenwein från Loyola University, Chicago (gästprofessor vid Göteborgs universitet våren 2014). Därefter följer två fullmatade dagar med ett rikt utbud av sessioner. Läs mer om programmet under fliken Program till vänster på denna sida. Samlingsplatsen för de två dagarna är Geohusen i Frescati, Stockholms universitet, där både sessioner och plats för mer informellt umgänge kommer att finnas.

Vi är glada och tacksamma för att Stockholms stad och ett antal museer visat stor samarbetsvilja när det gäller att erbjuda sociala kvällsaktiviteter. Torsdagskvällen inleds med mottagning i Storkyrkan och Nobelmuseum och följs av en kulturkväll i Gamla stan. Då ges möjlighet att delta i guidade turer på ett antal närliggande museer eller på stadsvandring i de historiska gränderna. På fredagskvällen blir det festkväll i två akter. Först bjuder Stockholm stad på mottagning med mat och dryck i Stadshuset, därefter fortsätter kvällen med fest i Myntkabinettets lokaler. Där erbjuds historikerbar, mingel, musik och uppträdanden. Läs mer om mottagningen, kulturkvällen och festkvällen under fliken Socialt program till vänster på denna sida.

Hela programmet med tre dagars konferens, två enkla luncher, fem kaffepauser samt det sociala programmet med mottagning och kulturkväll på torsdagen och festkväll på fredagen ingår i konferensavgiften. Vi tackar våra samarbetspartners och de stiftelser som bidragit med ekonomiska medel för att göra det möjligt att erbjuda ett så omfattande program.

Tema

Konferensens huvudtema är Tid. Med temat vill arrangörerna fästa uppmärksamhet på historievetenskapens empiriska och analytiska kärna. Tidsdimensionen förenar alla historiker oavsett tematisk och epokmässig inriktning. Trots detta är specifika teoretiska, analytiska och empiriska resonemang om tid förvånansvärt nedtonade såväl i historikers beskrivningar av den egna disciplinen som i forskningen. Vad innebär tid? Tidsuppfattning? Periodisering? Förändringstakt? Vad kan ett artikulerande av denna till synes självklara företeelse innebära för oss historiker? Vad finns att vinna på att tydligare artikulera innebörden och innehållet i den temporala dimensionen?

Svenska historikermötet på Facebook

Svenska historikermötet 2014 har också en Facebooksida. Gilla oss där så får du automatiskt uppdateringar om hur planeringen av mötet fortskrider.
www.facebook.com/historikermotet2014

Svenska historiska föreningen

Medlemskap i Svenska historiska föreningen innebär förutom reducerad anmälningsavgift till Svenska historikermötet också en prenumeration på Historisk tidskrift. Läs mer på www.historisktidskrift.se

 
SHF_logga