Forskarseminarier

Historiska institutionen har ett rikt och omväxlande seminarieprogram främst kopplat till våra större forskningsområden, men även fristående inslag förekommer. En förteckning över serierna med praktisk information kring deltagande, lokal, tidpunkt etc. återfinns under Forskarseminarier

Disputationer

Institutionen har närmare 40 doktorander som bedriver utbildning på forskarnivå. När de närmar sig disputation syns det på sidan Disputationer.

Föreläsningar, gästföreläsningar

Institutionens forskare ger föreläsningar i olika sammanhang, exempelvis inom ramen för Stockholms universitets "Öppna föreläsningar" som visas i vårt kalendarium.

Varmt välkomna!