Som en försiktighetsåtgärd till följd av situationen med Coronaviruset kommer Historiska institutionens studentexpedition i D978 att hålla stängt tillsvidare.

Du kan fortfarande nå oss som vanligt via mejl expedition@historia.su.se och telefon 08/163393, se telefontiderna här.

För upplysningar om din kurs, vänd dig i första hand till kursansvarig/delkursansvarig, se lista med kontaktuppgifter här.

Resultat på tentor kan du se på student.ladok.se.

För frågor gällande ansökan och antagning, kontakta studentavdelningen@su.se.

Information till studenter

Stockholms universitet uppmanar ”alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta”. Med anledning av detta åsidosätts på Historiska institutionen temporärt gällande närvaroplikt för studenter.

Undervisningsverksamheten på institutionen fortgår men var och en uppmanas att själv ta ansvar för både sin egen och andras hälsa. Känner du dig krasslig är det bättre att du stannar hemma för att undvika bli smittad eller smitta andra. För att minimera smittorisken kommer Institutionen också att ersätta salsskrivningar med hemskrivningar.

Här finns Stockholms universitets rekomendationer till studenter och medarbetare vad gäller coronaviruset.