Historiska institutionen leds av en institutionsstyrelse. Ledamöter väljs bland de anställda lärarna medan studentrepresentanter utses av Studentrådet och Doktorandrådet. Även den administrativa personalen finns representerad.

Styrelsens ledamöter 2015 - 2017

Lärare

Jens Ljunggren (prefekt, självskriven)
Nils Edling
Elisabeth Elgán (stf prefekt, självskriven)
Anna Götlind (programansvarig KVP självskriven)
Maija Runcis
Leos Müller
Karin Sennefelt
Hossein Sheiban

Suppleanter, lärare

Håkan Forsell
Kirsti Niskanen
Heiko Droste
Helena Tolvhed
Mattias Tydén

TA-personal

Andreas Bloch
Suppleant: Agneta Eiseborn

Doktorander

Lisa Svanfeldt-Winter

Studenter

Andreas Moilanen

Institutionsstyrelsens sekreterare

Maria Runquist