Historiska institutionen leds av en institutionsstyrelse. Ledamöter väljs bland de anställda lärarna medan studentrepresentanter utses av Studentrådet och Doktorandrådet. Även den administrativa personalen finns representerad.

Styrelsens ledamöter

Anna Götlind, prefekt, ordförande
Mattias Tydén, ställföreträdande prefekt
Anders Ahlbäck, lärarrepresentant
Mari Eyice, lärarrepresentant
Leos Müller, lärarrepresentant
Karin Sennefelt, lärarrepresentant
Hossein Sheiban, lärarrepresentant
Karin Högström, programansvarig för KVP
Ebba Edberg Di Paolo, TA-personal

Håkan Forsell, suppleant
Kurt Villads Jensen, suppleant
Magnus Linnarsson, suppleant
Aryo Makko, suppleant
Mattias Tydén, suppleant
Andreas Bloch, TA-personal, suppleant

Studentrepresentanter

Emmy Atterving, doktorand
Unn Wilsby, student
Albin Ahlsén, student

Institutionsstyrelsens sekreterare

Maria Runquist