Mottagning med prefekt, stf. prefekt, studierektorer m.fl. - efter överenskommelse.

Prefekt

Professor Anna Götlind, rum D953, tel. 08-16 36 73, e-post anna.gotlind@historia.su.se

Ställföreträdande prefekt

Docent Mattias Tydén, tel. 08-674 71 01,
e-post: mattias.tyden@historia.su.se

Biträdande prefekt

Professor Mats Hallenberg, rum D971, tel. 16 25 69, e-post mats.hallenberg@historia.su.se

Studierektorer grundnivå (3 st.):

Grundnivå
Docent Hossein Sheiban, rum D936, tel. 674 71 35, e-post hossein.sheiban@historia.su.se

Grundnivå
Docent Magnus Linnarsson, rum D924, tel. 16 20 21, e-post magnus.linnarsson@historia.su.se

Lärarutbildningen
Docent Helena Tolvhed, rum D938, e-post helena.tolvhed@historia.su.se

Studierektor, avancerad nivå

Professor Håkan Forsell, rum D 887, tel. 08-16 28 25
e-post hakan.forsell@historia.su.se

Studierektor, utbildning på forskarnivå 

Professor Johnny Wijk, rum D968, tel. 16 33 83, e-post johnny.wijk@historia.su.se

Studierektor, kulturvetenskapliga utbildningar och programansvarig för Kulturvetarprogrammet

Universitetslektor Karin Högström, tel. 08-16 49 84, e-post karin.hogstrom@etnologi.su.se

Studieadministratörer

Se Studentexpedition

Studie- och kärriärvägledare

Se egen sida

Forskningssamordnare

Professor Karin Sennefelt, e-post karin.sennefelt@historia.su.se

Press

Gå till sidan Press

Administrativ chef

Rocio Mendoza de Andersson, rum D866, tel. 16 28 16, e-post rocio.andersson@historia.su.se

Kommunikatör och webbredaktör

Anders Ståhlberg, rum D916, tel. 16 43 67, e-post anders.stahlberg@historia.su.se

IT-ansvarig

Tom Silvennoinen, rum D983, e-post web@historia.su.se

Ekonomiadministratörer

Funktionsadress dit alla ekonomifrågor bör skickas: ekonomi@historia.su.se.
Carina Eklund - långsiktigt ekonomiarbete som budget, uppföljning och bokslut, rum D 828, tel. 08-16 17 49, e-post carina.eklund@historia.su.se.

Administratör, med huvudsakligt ansvar för personalfrågor

Maria Runquist, rum D830, tel. 16 28 11, maria.runquist@historia.su.se

Institutionsstyrelsens ledamöter

Institutionsstyrelse

Studentrepresentanter

Väljs av studenterna till Studentrådet. Alla doktorander är medlemmar i Doktorandrådet.