Utbildning av lärare i historia

Historiska institutionen utbildar historielärare - i samarbete med Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik - www.cehum.su.se. Ett hundratal studenter läser varje termin olika kurser.

Öppet hus varje vår

Om du kommer till universitetets Öppet hus för gymnasieelever, i mars varje år, kan du få svar på dina frågor om att läsa historia eller gå våra kulturvetenskapliga utbildningar. Öppet hus

Saco-mässan för avgångselever i gymnasiet

Saco-mässan i december är Sveriges största forum för elever som ska välja utbildning efter gymnasiet. Stockholms universitet deltar varje år med en monter bemannad av personal från Studentavdelningen och vissa institutioner.

Forskardagar varje höst

Vid universitetets Forskardagar berättar yngre forskare som just disputerat om sin forskning. Det är alltid intressant och också ett bra tillfälle att besöka universitetets fina campus i Frescati. Av programmet framgår om någon historieforskare framträder. Forskardagarna