Olika kontaktuppfter på olika ingångar

På de olika ingångarna ovan: Utbildning, Forskning, Publikationer, Samverkan och Om oss finns det i högerspalten kontaktuppgifter anpassade för respektive ingång.

Medarbetare

Alla medarbetare
Institutionens medarbetare kan också sökas via universitetets personalkatalog SUKAT.

Kontaktpersoner

Medarbetare med särskilt ansvar för olika områden, som studierektorer, studievägledare, ekonomihandläggare m.fl., listas under Kontaktpersoner

Telefon, fax, e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
Fax: 08-16 75 48
E-post till medarbetare: fornamn.efternamn@historia.su.se
Frågor kan ställas till: expedition@historia.su.se

Postadress

Stockholms universitet
Historiska institutionen
Södra huset, Hus D
SE - 106 91 Stockholm

Fakturaadress

Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Som referens var god skriv 104 följt av beställarens namn i referensfältet på fakturan.