Historiska institutionen har utlyst fyra doktorandtjänster.

Tre av tjänsterna är som doktorand i historia. Och den fjärde tjänsten är som doktorand i historia med inriktning mot forskning om rumslighet och plats under medeltiden.

Alla tjänster har den 15 april som sista ansökningsdag.

Läs mer om utlysningarna på universitetets webbplats här.