Arbetsuppgifterna utgörs av undervisning på institutionens curatorutbilding, som ges på grundnivå på helfart varje hösttermin.

Mer information

Anställningen avser deltid på 50 % och är tidsbegränsad. Sista ansökningsdag är 25 juni, 2020.

Mer information om tjänsten samt länk till ansökan finns här.