Historiska institutionen söker ett antal universitetslektorer för tidsbegränsad anställning. Dels universitetslektor i historia och dels universitetslektor i historia med inriktning mot kulturvetenskap. Vi har två olika annonser ute:

1: Universitetslektor i historia (1-3 tidsbegränsade anställningar)

Arbetsuppgifterna består i undervisning på följande kurser: Historia 1, Delkurs 1. Historia som vetenskap, 7,5 hp, Delkurs 4. Världens och Sveriges historia, Modern, 7,5 hp, Historia 2, Delkurs 2. Valbar fördjupning, 7,5 hp, Delkurs 3. Att forska om historia, 7,5 hp, Delkurs 4. Uppsats 7,5 hp. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar och leda seminarier samt kursansvar, kursadministration och handledning.

Sista ansökningsdag är 22 april, 2021. Mer information om tjänsten/tjänsterna finns här.

2: Universitetslektor i historia med inriktning mot kulturvetenskap (tidsbegränsad anställning)

Arbetsuppgifterna består i undervisning på Kulturvetarprogrammets introduktionstermin, bland annat delkurserna ”Introduktion till kulturvetenskaperna” och ”Kulturteorier”, samt på grundnivå i historia. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar och leda seminarier samt kursansvar, kursadministration och handledning.

Sista ansökningsdag är 22 april, 2021. Mer information om tjänsten finns här.