Det är inte ofta forskarantologier ges ut där alla medverkande skribenter kommer från en och samma institution. Nu har antologin År: historiker berättar, där alla skribenter är forskare knutna till Historiska institutionen, Stockholms universitet, kommit ut i handeln.

Omslag till antologin: År. Historiker berättar

Vad fick en svensk diplomat uppleva i det sena 1700-talets Grekland? Hur tänkte den tidiga medeltidens människor kring sin plats i världen? Vad lekte barn på 1600-talet? Hur såg bostadsmarknaden ut i 1400-talets Stockholm? Och varför köpte hotellkungen i Gävle fem AGA-spisar?

Det sammanhållande kittet i antologin är årtal och med det långa tidsspannet på 700 år ger boken en god bild av Historiska institutionens bredd inom historieforskning. I boken presenterar 21 historiker berättelser om människor och händelser med förankring i specifika år mellan 1250 och 1983.

Mer information

Svenska dagbladet recenserar antologin den 1 februari. Läs recensionen här (artikeln ligger bakom betalvägg).

Dagens nyheter recenserar antologin den 17 januari. Läs recensionen här (artikel ligger bakom en betalvägg).

Om antologin

Titel: År. Historiker berättar
Redaktör: Anna Götlind och Magnus Linnarsson
Förlag: Appel Förlag, 2020

21 en av institutionens forskare har bidragit med texter. Medverkande skribenter är:

Kurt Villads Jensen   1250 · Handkvarnen
Margaretha Nordquist · 1452 · Fru Birgittas förräderi
Gabriela Bjarne Larsson · 1495 · Pest, egendom och omgiften
Mats Hallenberg · 1541 · Påsken i Alunda
Heiko Droste · 1620 · Det perfekta äktenskapet
Annika Sandén · 1679 · Bröllopsleken i Skuttunge
Joakim Scherp · 1714 · Biskopen och makten
Magnus Linnarsson · 1768 · När kungen strejkade
Pär Frohnert · 1776 · Från politi till police
Leos Müller · 1796 · En resa till antikens Grekland
Isak Hammar · 1818 · Naturvetenskapernas kris
Bo Eriksson · 1843 · Baler och baler och baler
Anna Götlind · 1864 · Kyrkoherde Mellanders anteckningar
Nils Edling · 1895 · När bönderna styrde landet
Karin Carlsson · 1931 · Hotellkungens spisar
Mattias Tydén · 1933 · En framtid av kaotisk upplösning?
Johnny Wijk · 1946 · Kupongfifflare, svartabörshajar och falsktryckningsligor
Maija Runcis · 1950 · De kom inte till Sverige för att bli svenskar
Jens Ljunggren · 1969 · Boxningsdebatten som blev en boxningsmatch
Ragni Svensson · 1979 · Kulturmord och terroristböcker
Helena Tolvhed · 1983 · Benvärmare och trikåer