Annika Sandén
Annika Sandén, docent i historia, får Stora historiepriset, 2019.

Historiska institutionens Annika Sandén har fått Sveriges största historiepris, Stora historiepriset. som delas ut varje år av Sörmlands museum och Nyköpings Kultur och fritidsnämnd.

Priset, som inte går att söka, tilldelas via en oberoende jury som utser vem som gjorts sig förtjant av det. Enligt juryns motivering får Annika Sandén 2019 års pris för att:

”Annika Sandén har i en rad populärvetenskapliga böcker, artiklar, föredrag och medieframträdanden under senare år med stor framgång lyckats nå ut till en bred allmänhet...

...Med starkt engagemang för individuella livsöden och maktstrukturer i historien belyser Annika Sandén förhållandena för marginaliserade grupper som brottslingar, bödlar, tiggare och fattighjon under svensk stormaktstid. Hon kombinerar förtjänstfullt historievetenskaplig skicklighet och forskning på primärkällor med den populärvetenskapliga ambitionen utan att göra avkall på vetenskapliga och faktamässiga kriterier...”

Läs juryns hela motivering här.
Läs mer om Annika Sandéns forskning här.