Omslag till antologin: År. Historiker berättar
Omslag till antologin: År. Historiker berättar

Antologin "År. Historiker berättar" har recenserats i pressen och får genomgående positiva recensioner.

I Svenska dagbladet, 1 februari, 2021, skriver Dick Harrisson:

”Genom att bryta loss årtalen från de stora processerna och de långa linjerna blir det möjligt för historikerna att komma dåtiden nära och skildra den ur ett kronologiskt grodperspektiv. De kan ta ut svängarna i det lilla, utan att tvingas ta hänsyn till makrosynvinklar som alltför lätt sätter tvångströjor på berättarglädjen.”

I Dagens nyheter, 18 januari, skriver Magnus Västerbro:

” …I varje fall talas det oftare om hur viktigt det är att även yrkeshistorikerna når ut brett, och nog finns det tecken på att fler också vill göra det – inte minst är denna nya bok ett exempel på just den saken.
”År” visar också klart att det finns gott om historiker som mycket väl kan kombinera nyansrika resonemang med lättillgängligt berättande…”

Mer information

Svenska dagbladets recension finns att läsa här.
(Artikeln ligger bakom en betalvägg.)

Dagens nyheters recension finns att läsa här.
(Artikeln ligger bakom en betalvägg.)

I antologin medverkar 21 historiker knutna till Historiska institutionen. Forskarna har skrivit populärvetenskapliga artiklar om vitt skilda ämnen, alla kopplade till ett specifikt årtal. De samlade artiklarna spänner över en tidsperiod på mer än 700 år.
Mer information om antologin "År. Historiker berättar" finns här.