Aryo Makko, nyutnämnd professor i historia. Foto: Anders Ståhlberg/Stockholms universitet.

Den 1 juli befordrades Aryo Makko till professor i historia.

Aryo Makko disputerade i historia 2012 och är verksam vid Historiska institutionen. Hans forskningsområde är inom de internationella relationernas historia och han är föreståndare för ”Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia” vid Stockholms universitet. Aryo Makko sitter även med i Sveriges unga akademi sedan 2017.

Läs mer om Aryo Makkos forskning här.