Under universitets Öppet hus har Historiska institutionen informationsbord på plan 3 i Södra huset. Du hittar oss i korridoren mellan C och D-huset.

Kom och prata med oss så kan vi berätta mer om våra kurser och program. Våra karriärs- och studievägledare kan svara på dina frågor om hur det är att läsa vid universitetet och vad dina blivande studier kan leda till.

Kl 12.30 hålls Prova på-föreläsningen "Utanförskapets historia" i sal 8.

Våra kandidatprogram

De kandidatprogram som Historiska institutionen är huvudansvarig för är:

Kulturvetarprogrammet

Kandidatprogram i historiska studier

Du kan också läsa till lärare med inriktning på historia

Och våra kurser

Om du är intresserad av kurser så har vi en mängd hel- och halvtidskurser som du kan söka. Kurserna kan du läsa som ett huvud- eller tilläggsämne i ett program eller som enstaka kurs. Läs mer om våra kurser här.

Visste du att du kan läsa yrkesförberedande kurser inom kulturområdet och samtidigt få göra praktik under studiern? Läs mer om våra yrkesförberedande kurser här.

Läs mer om allt övrigt som händer på Stockholms universitet under Öppet hus här