Fredrik Charpentier Ljungqvist
Fredrik Charpentier Ljungqvist

Fredrik Charpentier Ljungqvist får årets Clio-pris av Svenska dagbladet och den historiska bokklubben Clio.

Han får priset för sin bok bok Den långa medeltiden. De nordiska ländernas historia från folkvandringstid till reformation från 2015. Men även för den populärvetenskapliga boken Global nedkylning. Klimatet och människan under 10 000 år, från 2009, togs med i juryns bedömning.

I Svenska dagbladets intervju med pristagaren betonas att han är en forskare som rör sig över gränserna. Förutom att han är medeltidshistoriker är han även aktiv inom klimatforskning och en av få humnister som har publicerat sig i vetenskapstidskriften Nature.

Bokomslag Den långa medeltiden
Bokomslag Den långa medeltiden

Prismotiveringen lyder:

”Fredrik Charpentier Ljungqvist tilldelas Cliopriset 2016 för sin förmåga att ge välgrundade och pedagogiska översikter över det förflutnas stora skeenden, oavsett om det rör sig om klimatets eller den långa nordiska medeltidens historia. I en tid då den akademiska specialiseringen tilltar demonstrerar han värdet av att anlägga vida perspektiv och förmedla färska vetenskapliga insikter till en bred publik.”

Priset delas ut under De svenska historiedagarna som i år hålls i örlogsstaden Karlskrona.

Läs Svenska dagbladets intervju med Fredrik Charpentier Ljungqvist här.

Läs mer om Fredrik Charpentier Ljungqvists forskning här

Läs mer om boken Den långa medeltiden här.

Läs mer om Fredrik Charpentier Ljungqvists klimatforskning här.