Arina Stoenescu och Pamela Schultz Nybacka. Foto Anders Ståhlberg/SU
Arina Stoenescu, till vänster, som har fått Svenska Barnboksakademins Elldsjälspris 2020. Här tillsammans med Pamela Schultz Nybacka, båda undervisar på Förlagskunskap.

Arina Stoenescu, som undervisar på Förlagskunskap, har fått Svenska Barnboksakademins Eldsjälspris 2020.

Prismotivering

Barnboksakademins motivering till priset lyder:
”Arina Stoenescu arbetar outtröttligt över språkliga och kulturella gränser, och har en särskild förmåga att göra verklighet av idéer. Ett resultat av hennes engagemang är Harap Alb-projektet där Biblioteca romilor pentru copii (Children's Roma Library) ingår. Det är ett bibliotek för barn i Bukarest med en unik samling barnböcker på romska. Arina är en förkämpe för barns rätt till böcker på sitt eget språk, som även översätter och ger ut kvalitetsböcker på det egna mikroförlaget pionier press. Hon är på alla sätt en värdig mottagare av Eldsjälspriset 2020”.

Läs mer på Svenska barnboksakademiens webbsida här.