Mats Hallenberg och Magnus Linnarsson har beviljats medel från FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) för projektet ”Egenintresset kontra det gemensamma bästa. Politiska konflikter om organisering av allmännyttig verksamhet i Sverige, 1620–2000 (ca)”.

Läs mer:

Projektbeskrivning (107 Kb) (pdf)

Mats Hallenbergs forskning

Magnus Linnarssons forskning

Forskningsområdet Statsbildning och maktlegitimering i det förmoderna Europa