Fredrik Charpentier Ljungqvist

Forskningsprojektet handlar om att bygga upp en internationell forskningsmiljö om livsmedelsförsörjning och klimatmässiga och samhälleliga riskfaktorer för hungersnöd i det tidigmoderna Europa. Detta arbete kommer att ske i anslutning till Fredriks Pro Futura Scientia-anställning som börjar vid årskiftet.

Läs mer om Fredriks Pro Futura-anställning här