Magnus Linnarsson och Mats Hallenberg
Magnus Linnarsson och Mats Hallenberg vid Historiska institutionen har pengar till ett nytt forskningsprojekt om politiska debatter beviljat av RJ. Foto: Anders Ståhlberg.

Magnus Linnarsson och Mats Hallenberg, vid historiska institutionen på Stockholms universitet, har fått 3 936 000 kronor av RJ, för projektet ”Olika vägar till väldfärdsstaden: samhällsservice, inkludering och det allmänna bästa i Norden 1870-1920”.

I forskningsprojektet vill Magnus Linnarsson, docent i historia, och Mats Hallenberg, professor i historia, jämföra och analysera hur drivkrafterna kring samhällsservice har sett ut i de nordiska huvudstäderna under 50 år.

— Vi vill titta på diskussioner på kommunal nivå och analysera hur städernas styrande ställde sig till att utöka kommunens ansvar för medborgarna, förklarar Magnus Linnarsson.

Projektet vill kartlägga vilka överväganden som drev fram olika beslut och jämföra hur de skilt sig åt i huvudstäderna. En nordisk jämförelse kan studera ömsesidig påverkan och orsaker till den ideologiska omorienteringen till förmån för offentlig drift som skett under perioden.

I tidigare forskning har Magnus Linnarsson och Mats Hallenberg studerat hur politiska debatter kring offentlig eller privat drift av samhällsnyttig service har sett ut i den svenska riksdagen samt i Stockholms stadsfullmäktige under en period av 400 år.

Läs mer om projektet här.