Professor Anna Götlind vid Stockholms universitet tilldelas Gerda Höjers pris 2017, för att hon på ett förtjänstfullt sätt lyft fram en i huvudsak kvinnlig yrkesgrupps strävan efter erkännande som professionella och dess kamp för rättvisa arbetsförhållanden. I skriften Svensk sjuksköterskeförening 100 år, Bilder av sjuksköterskan kombineras akademisk forskning med en god framställning för en bredare intresserad allmänhet.

TAM-Arkivs pris till Gerda Höjers minne belönar framstående forskning om tjänstemän och akademiker. Priset utdelas årligen av TAM-Arkivs forskningsråd. Prissumman är 25.000 kronor.