Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för yngre forskare i Sverige.
Aryo Makko. Foto: Anders Ståhlberg/Stockholms universitet.

I slutet av maj fick Sveriges unga akademi en ny ledning där Aryo Makko, Historiska institutinen, ingår.

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för yngre forskare i Sverige. Ledamotsperioden i unga akademin är begränsad till fem år, till skillnad mot många andra akademier.

Läs mer om unga akademins nya ledning här.

Aryo Makko är docent i historia och föreståndare för Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia