Aryo Makko
Aryo Makko

Efter en lång gallringsprocess är det klart att Aryo Makko är en av de unga forskare som blir årets Pro Futura forskare. Han har fem år av forskning säkrad.

Pro Futura är Riksbankens jubileumsfonds, RJ, spetsforskningsprogram för att ge framstående juniora forskare möjlighet till att under en längre period ägna sig åt sin forskning. Av årets 27 nominerade forskare har RJ efter flera gallringar slutligen utsett fem forskare till årets Pro Futura-forskare.

Aryo Makkos forskningsområde är diplomatisk historia och modern politiks historia. Som Pro Futura-forskare får han nu tid till sin forskning om neutralitet i Europa och hur den påverkats av Sovjetunionen under perioden 1960 till 1990. Ett ämne som han i fjol var en av organistatörerna till en internationell konferens kring.

Läs mer om Aryo Makkos forskning här

Läs mer om Pro Futura här

Läs mer om utnämningen på universitets centrala webbplats här