Pär Frohnert
Pär Frohnert

I sin artikel redogör Pär Frohnert för vilka rörelser som har varit flyktingvänliga och hur de har argumenterat för att ta emot flyktingar i Sverige, från 1930-talet fram till idag.

Pär Frohnert är docent vid Historiska institutionen och forskar om flyktingar och flyktingmottagande. 2013 gav han, tillsammans med Mikael Byström, ut boken ”Reaching a state of hope. Refugees, immigrants and the Swedish welfare state, 1930-2000”.

Läs Pär Frohnerts debattartikel i DN här

Läs mer om hans forskning här

Läs mer om Reaching a state of hope här