Informationslogo

Till höstterminen återgår Historiska institutionen stegvis till undervisning på campus

[Publicerat: 2021-06-08]

Från och med höstterminen 2021 (start 30 augusti) återgår Historiska institutionen stegvis till att bedriva undervisning och examination på plats på campus på Frescati. Enligt beslut från Folkhälsomyndigheten upphör rekommendationen om att utbildning för vuxna bör ske på distans. Till följd av detta har rektor rekommenderat att de flesta moment inom utbildningen kan utföras på plats om smittläge och vaccinationstäckning så tillåter.

Historiska institutionen har därför beslutat:

  1. Under terminsdel A och B (30 augusti till 31 oktober) sker introduktionsmöten och storföreläsningar online, med hjälp av verktyget Zoom.
  2. Under terminsdel A och B (30 augusti till 31 oktober) sker seminarieundervisning (gruppundervisning) på plats i lokaler på Frescati.
  3. Under terminsdel A och B (30 augusti till 31 oktober) ersätts salsskrivningar med hemskrivningar.
  4. Från och med terminsdel C (1 november) planeras att all undervisning och examination ska ske på plats på Frescati.

Observera att förändringar kan förekomma för enskilda utbildningar, eller enskilda moment inom vissa kurser. Det kan bli aktuellt med en kombination mellan campus- och webbaserad undervisning. Om detta blir aktuellt ges information om varje specifik kurs via Athena och av din lärare.

Som student får du löpande information om din kurs via din kurssida på lärplattformen Athena. Där hittar du också information om Zoom och hur du ska använda programmet.

Schema för höstterminen, med angivna lokaler, finns på www.schema.su.se

Detta beslut kan komma att omprövas om riktlinjer och rekommendationer förändras.


 

Nya besked om höstterminen kan komma

[Publicerat: 2021-06-02]

Sedan den 1 juni har Stockholms universitetet gradvis börjat att öppna upp. Därför ser Historiska institutionen över hur institutionens verksamheten ska bedrivas under höstterminen och återkommer med besked inom kort.

 


 

Höstterminen 2021 inleds med webbaserad  undervisning

[Publicerat: 2021-04-27]

Med anledning av den pågående Coronapandemin har Historiska institutionen beslutat att inleda höstterminen 2021 med webbaserad undervisning. Beslutet är fattat mot bakgrund av universitets centrala riktlinjer och myndigheternas rekommendationer kring distansering, hemarbete och avrådan från resor med kollektivtrafiken.

Beslutet gäller samtliga dag- och kvällskurser på grundnivå. Kurserna ges via internet med hjälp av verktyget Zoom. På vissa kurser kan det förekomma inslag av icke-webbaserad undervisning, på campus eller i form av studiebesök och praktik, under förutsättning att rådande riktlinjer kan följas.

För våra utbildningar på avancerad nivå finns möjligheten till en kombination mellan campus- och webbaserad undervisning. Information om varje specifik kurs ges via Athena och av din lärare.

För den andra halvan av höstterminen, från och med den 1 november, planerar institutionen för undervisning på plats på campus. Detta betyder att du som student från och med november måste vara beredd att närvara på seminarier och föreläsningar på universitetet.

Som student får du information om din kurs via din kurssida på lärplattformen Athena. Där hittar du också information om Zoom och hur du ska använda programmet.

Observera att de flesta av institutionens medarbetare arbetar hemifrån. Lokalerna på plan 8 och 9 är låsta. Kontakt med studievägledare, studentexpedition och lärare sker via mejl eller telefon.

Beslutet kan komma att omprövas om riktlinjer och rekommendationer förändras. Slutligt besked om vad som gäller under andra halvan av terminen (terminsdel C och D) fattas i september 2021.

 


 

Webbaserad undervisning vid Historiska institutionen hela vårterminen 2021

[Publicerat: 2021-02-08]

Med anledning av den pågående Coronapandemin har Historiska institutionen beslutat att fortsätta med webbaserad undervisning under hela vårterminen 2021. Beslutet är fattat mot bakgrund av universitets centrala riktlinjer och myndigheternas rekommendationer kring distansering, hemarbete och avrådan från resor med kollektivtrafiken.

Beslutet gäller samtliga dag- och kvällskurser på grundnivå. Kurserna ges via internet med hjälp av verktyget Zoom. På vissa kurser kan det förekomma inslag av icke-webbaserad undervisning, på campus eller i form av studiebesök och praktik, under förutsättning att rådande riktlinjer kan följas.

För våra utbildningar på avancerad nivå finns möjligheten till en kombination mellan campus- och webbaserad undervisning. Information om varje specifik kurs ges via Athena och av din lärare.

Som student får du information om din kurs via din kurssida på lärplattformen Athena. Där hittar du också information om Zoom och hur du ska använda programmet.

Observera att de flesta av institutionens medarbetare arbetar hemifrån. Lokalerna på plan 8 och 9 är låsta. Kontakt med studievägledare, studentexpedition och lärare sker via mejl eller telefon.