Informationslogo

Höstterminen 2021 inleds med webbaserad  undervisning

[Publicerat: 2021-04-27]

Med anledning av den pågående Coronapandemin har Historiska institutionen beslutat att inleda höstterminen 2021 med webbaserad undervisning. Beslutet är fattat mot bakgrund av universitets centrala riktlinjer och myndigheternas rekommendationer kring distansering, hemarbete och avrådan från resor med kollektivtrafiken.

Beslutet gäller samtliga dag- och kvällskurser på grundnivå. Kurserna ges via internet med hjälp av verktyget Zoom. På vissa kurser kan det förekomma inslag av icke-webbaserad undervisning, på campus eller i form av studiebesök och praktik, under förutsättning att rådande riktlinjer kan följas.

För våra utbildningar på avancerad nivå finns möjligheten till en kombination mellan campus- och webbaserad undervisning. Information om varje specifik kurs ges via Athena och av din lärare.

För den andra halvan av höstterminen, från och med den 1 november, planerar institutionen för undervisning på plats på campus. Detta betyder att du som student från och med november måste vara beredd att närvara på seminarier och föreläsningar på universitetet.

Som student får du information om din kurs via din kurssida på lärplattformen Athena. Där hittar du också information om Zoom och hur du ska använda programmet.

Observera att de flesta av institutionens medarbetare arbetar hemifrån. Lokalerna på plan 8 och 9 är låsta. Kontakt med studievägledare, studentexpedition och lärare sker via mejl eller telefon.

Beslutet kan komma att omprövas om riktlinjer och rekommendationer förändras. Slutligt besked om vad som gäller under andra halvan av terminen (terminsdel C och D) fattas i september 2021.

Webbaserad undervisning vid Historiska institutionen hela vårterminen 2021

[Publicerat: 2021-02-08]

Med anledning av den pågående Coronapandemin har Historiska institutionen beslutat att fortsätta med webbaserad undervisning under hela vårterminen 2021. Beslutet är fattat mot bakgrund av universitets centrala riktlinjer och myndigheternas rekommendationer kring distansering, hemarbete och avrådan från resor med kollektivtrafiken.

Beslutet gäller samtliga dag- och kvällskurser på grundnivå. Kurserna ges via internet med hjälp av verktyget Zoom. På vissa kurser kan det förekomma inslag av icke-webbaserad undervisning, på campus eller i form av studiebesök och praktik, under förutsättning att rådande riktlinjer kan följas.

För våra utbildningar på avancerad nivå finns möjligheten till en kombination mellan campus- och webbaserad undervisning. Information om varje specifik kurs ges via Athena och av din lärare.

Som student får du information om din kurs via din kurssida på lärplattformen Athena. Där hittar du också information om Zoom och hur du ska använda programmet.

Observera att de flesta av institutionens medarbetare arbetar hemifrån. Lokalerna på plan 8 och 9 är låsta. Kontakt med studievägledare, studentexpedition och lärare sker via mejl eller telefon.

Vårterminen 2021 inleds med webbaserad undervisning

[Publicerat: 2020-11-10]

Med anledning av den pågående Coronapandemin har Historiska institutionen beslutat att starta vårterminen 2021 med webbaserad undervisning. Beslutet gäller terminsdel A och B, till och med den 22 mars. Beslutet är fattat mot bakgrund av att myndigheternas skärpta riktlinjer kring distansering, hemarbete och avrådan från resor med kollektivtrafiken.

Beslutet gäller samtliga dag- och kvällskurser på grundnivå. Kurserna ges via internet med hjälp av verktyget Zoom. På vissa kurser kan det förekomma inslag av icke-webbaserad undervisning, på campus eller i form av studiebesök och praktik, under förutsättning att rådande riktlinjer kan följas.

För våra utbildningar på avancerad nivå finns möjligheten till en kombination mellan campus- och webbaserad undervisning. Information om varje specifik kurs ges via Athena och av din lärare.

Som student får du information om din kurs via din kurssida på lärplattformen Athena. Där hittar du också information om Zoom och hur du ska använda programmet.

Observera att de flesta av institutionens medarbetare arbetar hemifrån. Lokalerna på plan 8 och 9 är låsta. Kontakt med studievägledare, studentexpedition och lärare sker via mejl eller telefon.

Beslutet kan komma att omprövas om riktlinjer och rekommendationer förändras. Besked om vad som gäller under andra halvan av terminen (terminsdel C och D) fattas i början av nästa år 2021.

Webbaserad undervisning under hela höstterminen

[Publicerat: 2020-09-28]

Med anledning av den pågående Coronapandemin har Historiska institutionen beslutat att fortsätta med webbaserad undervisning under resten av höstterminen 2020. Beslutet är fattat mot bakgrund av att myndigheternas riktlinjer kring distansering, hemarbete och avrådan från resor med kollektivtrafiken inte har ändrats nämnvärt under hösten.

Beslutet gäller samtliga dag- och kvällskurser på grundnivå. Kurserna ges fortsatt via internet med hjälp av verktyget Zoom. På vissa kurser kan det förekomma inslag av icke-webbaserad undervisning, på campus eller i form av studiebesök och praktik, under förutsättning att rådande riktlinjer kan följas.

För våra utbildningar på avancerad nivå fortsätter den kombination mellan campus- och webbaserad undervisning som försiggått sedan terminsstart. Information om varje specifik kurs ges via Athena och av din lärare.

Som student får du information om din kurs via din kurssida på lärplattformen Athena. Där hittar du också information om Zoom och hur du ska använda programmet.

Observera att de flesta av institutionens medarbetare arbetar hemifrån. Lokalerna på plan 8 och 9 är låsta. Kontakt med studievägledare, studentexpedition och lärare sker via mejl eller telefon.

Beslutet kan komma att omprövas om riktlinjer och rekommendationer förändras.

Höstterminens undervisning 2020 börjar webbaserat

[Uppdaterat: 2020-06-16. Publicerat: 2020-06-02]

Med anledning av den pågående Coronapandemin har Historiska institutionen beslutat att samtliga dag- och kvällskurser på grundnivå ska ges via internet med hjälp av verktyget Zoom. Detta gäller under första halvan av höstterminen 2020 (t.o.m. 2 november). Beslutet kan komma att omprövas om riktlinjer och rekommendationer förändras.

Förhoppningen är att undervisning och examination ska kunna ske på campus under andra halvan av terminen. Detta är dock avhängigt smittläget. Besked om hur undervisningen bedrivs under andra halvan av terminen publiceras den 1 oktober på Historiska institutionens hemsida och på lärplattformen Athena.

Som student kommer du att informeras om eventuella förändringar via din kurssida i Athena. Där hittar du också information om Zoom och hur du ska använda programmet. Du som har blivit antagen och registrerat dig på någon av våra kurser kommer i god tid innan terminsstarten att via Athena få information om introduktionsmöte (online) och eventuella förberedelser. Du får tillgång till kurssidan i Athena när du har registrerat dig på kursen.

För våra utbildningar på avancerad nivå planerar vi för en kombination mellan campus- och webbaserad undervisning. Information om varje specifik kurs ges via Athena och av din lärare.

Info - Akademibokhandeln är öppet men med ändrade tider

[Publicerat: 2020-03-18 ]
Meddelande från Akademibokhandeln/Frescati:

Hej,
På förekommen anledning vill vi meddela att vi har öppet nästa vecka men vi kommer att ändra våra öppettider: Måndag - torsdag 10-18 , fredag  10-15.

Så har ni kontakt med era studenter så vidarebefordra denna information då vi har hört att det är många som har trott att vi har stängt.

Vi jobbar med Akademiska hus på att öppna dörrarna till Allhuset, men för närvarande får man ringa till oss på telefonnummer 010-7441130 så kommer vi och öppnar.

Om det blir några fortsatta ändringar i våra öppettider kommer de att läggas ut på vår hemsida www.Akademibokhandeln.se

/Akademibokhandeln/Frescati

Info – Athena hårt belastat

[Publicerat: 2020-03-18 ]
I samband med att i princip hela Stockholms universitet flyttar sin utbildning online blir Athena hårt belastats. Några av er har haft svårigheter att logga in, medan systemet upplevs som trögt av andra. Detta är tyvärr något vi får leva med framöver under de rådande omständigheterna.

Vi rekommenderar alla att ladda ned material från Athena som ni behöver ha till hands, exempelvis hemtentauppgifter, texter etc. Om ni inte kommer åt Athena så försök igen senare, alternativt skicka e-post till din lärare.

Vi rekommenderar generellt e-post som den säkraste vägen för kontakt med lärare och annan personal.

Magnus Linnarsson
Studierektor

All undervisning sker på distans

[Publicerat: 2020-03-16 ]
Med anledning av situationen kring den pågående corona-smittan har universitetsledningen den 16 mars beslutat att Stockholms universitet övergår till digital undervisning och examinationer.

Detta som ett sätt att bidra till minskad smittspridning och samtidigt fortsatt kunna bedriva verksamheten. Historiska institutionen kommer med omedelbar verkan att lägga över undervisningen till nätet.

Detta får konsekvenser för dig som student. Vi ber samtliga studenter på grund- och avancerad nivå att ta del av den information som skickas ut via Athena eller Mondo.

Coronaviruset och CSN

[Publicerat: 2020-03-16 ]
Om du studerar på Historiska institutionen och är orolig över vad som händer med dina lån och bidrag från CSN om dina studier påverkas av coronaviruset - hos CSN hittar du information om vad som gäller för dig som studerar.

Läs mer på CSN:s webbplats här.

Mer information på annan sida

[Publicerat: 2020-03-16 ]
Institutionens expedition har stängt. Kontakta oss istället via telefon och epost. Läs mer här