Informationslogo

Till höstterminen återgår Historiska institutionen stegvis till undervisning på campus

[Publicerat: 2021-06-08]

Från och med höstterminen 2021 (start 30 augusti) återgår Historiska institutionen stegvis till att bedriva undervisning och examination på plats på campus på Frescati. Enligt beslut från Folkhälsomyndigheten upphör rekommendationen om att utbildning för vuxna bör ske på distans. Till följd av detta har rektor rekommenderat att de flesta moment inom utbildningen kan utföras på plats om smittläge och vaccinationstäckning så tillåter.

Historiska institutionen har därför beslutat:

  1. Under terminsdel A och B (30 augusti till 31 oktober) sker introduktionsmöten och storföreläsningar online, med hjälp av verktyget Zoom.
  2. Under terminsdel A och B (30 augusti till 31 oktober) sker seminarieundervisning (gruppundervisning) på plats i lokaler på Frescati.
  3. Under terminsdel A och B (30 augusti till 31 oktober) ersätts salsskrivningar med hemskrivningar.
  4. Från och med terminsdel C (1 november) planeras att all undervisning och examination ska ske på plats på Frescati.

Observera att förändringar kan förekomma för enskilda utbildningar, eller enskilda moment inom vissa kurser. Det kan bli aktuellt med en kombination mellan campus- och webbaserad undervisning. Om detta blir aktuellt ges information om varje specifik kurs via Athena och av din lärare.

Som student får du löpande information om din kurs via din kurssida på lärplattformen Athena. Där hittar du också information om Zoom och hur du ska använda programmet.

Schema för höstterminen, med angivna lokaler, finns på www.schema.su.se

Detta beslut kan komma att omprövas om riktlinjer och rekommendationer förändras.