Ordinarie campus-undervisning från 1 november vid Historiska institutionen

Från och med den 1 november 2021 återgår Historiska institutionen till undervisning och examination på plats i Frescati. Beslutet är fattat efter att regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelat att de flesta av restriktionerna med anledning av corona-pandemin hävs den 29 september.

Historiska institutionen har därför beslutat att:

  1. Undervisning och examination på samtliga nivåer sker från och med den 1 november 2021 på plats i Frescati. Undantag kan komma att göras för enstaka kurser. Information om detta ges av ansvarig lärare.
  2. Undervisning och examination fram till och med den 30 oktober sker som tidigare meddelats.

Studenter ansvarar själva för att regeringens, Folkhälsomyndighetens och universitetets beslut och riktlinjer avseende olika säkerhetsåtgärder följs. Detta innebär framför allt att det är viktigt att du stannar hemma om du känner dig det minsta sjuk.

Observera att detta beslut kan komma att omprövas om smittsituationen, riktlinjer och rekommendationer förändras. Historiska institutionen har i sådana fall beredskap för att återgå till webbaserad undervisning.

Schema för höstterminen finns på schema.su.se

Beslutet är fattat i samråd med Historiska institutionens studentråd.

 

Höstterminen 2021 inleds med webbaserad undervisning vid Historiska institutionen

Historiska institutionen har efter förnyad bedömning beslutat att inleda höstterminens undervisning (start 30 augusti) på grundnivå online. Bakom beslutet ligger den senaste månadens ökande smittspridning i Stockholm av covid-19, samt det faktum att vaccinationstäckningen inom de yngre åldersgrupperna fortfarande är begränsad. 

Historiska institutionen har därför beslutat:

  1. Undervisning och examination på grundnivå sker under terminsdel A och B (30 augusti till 31 oktober) online, med hjälp av verktyget Zoom. Salsskrivningar ersätts med hemskrivningar.
  2. Undervisning och examination på avancerad nivå och inom forskarutbildningen kan under terminsdel A och B (30 augusti till 31 oktober) ske på plats i lokaler på Frescati. Detta kommuniceras i förekommande fall av ansvarig lärare.
  3. Från och med terminsdel C (1 november) hoppas institutionen att undervisning och examination kan ske på plats på Frescati.

Som student får du löpande information om din kurs via din kurssida på lärplattformen Athena. Där hittar du också information om Zoom och hur du ska använda programmet. Observera att du måste vara registrerad på en kurs för at få tillgång till Athena.

Schema för höstterminen finns på www.schema.su.se

Detta beslut kan komma att omprövas om smittosituationen, riktlinjer och rekommendationer förändras.

Observera att många av institutionens medarbetare arbetar hemifrån. Lokalerna på plan 8 och 9 är låsta. Kontakt med studievägledare, studentexpedition och lärare sker via mejl eller telefon.