Informationslogo

Höstterminen 2021 inleds med webbaserad undervisning vid Historiska institutionen

Historiska institutionen har efter förnyad bedömning beslutat att inleda höstterminens undervisning (start 30 augusti) på grundnivå online. Bakom beslutet ligger den senaste månadens ökande smittspridning i Stockholm av covid-19, samt det faktum att vaccinationstäckningen inom de yngre åldersgrupperna fortfarande är begränsad. 

Historiska institutionen har därför beslutat:

  1. Undervisning och examination på grundnivå sker under terminsdel A och B (30 augusti till 31 oktober) online, med hjälp av verktyget Zoom. Salsskrivningar ersätts med hemskrivningar.
  2. Undervisning och examination på avancerad nivå och inom forskarutbildningen kan under terminsdel A och B (30 augusti till 31 oktober) ske på plats i lokaler på Frescati. Detta kommuniceras i förekommande fall av ansvarig lärare.
  3. Från och med terminsdel C (1 november) hoppas institutionen att undervisning och examination kan ske på plats på Frescati.

Som student får du löpande information om din kurs via din kurssida på lärplattformen Athena. Där hittar du också information om Zoom och hur du ska använda programmet. Observera att du måste vara registrerad på en kurs för at få tillgång till Athena.

Schema för höstterminen finns på www.schema.su.se

Detta beslut kan komma att omprövas om smittosituationen, riktlinjer och rekommendationer förändras.

Observera att många av institutionens medarbetare arbetar hemifrån. Lokalerna på plan 8 och 9 är låsta. Kontakt med studievägledare, studentexpedition och lärare sker via mejl eller telefon.