Forskare vid Historiska institutionen har glädjande nog fått mycket god tilldelning från VR. Inte mindre än fyra av 105 beviljade anslag har tillfallit institutionens forskare, eller 3,8 % av den totala summan i landet!

De forskare som nu får anslag är:

Gabriela Bjarne Larsson: Fast och lös egendom i senmedeltidens Sverige.

Håkan Forsell: Självförverkligandets marknad. Svensk korrespondens- och distansutbildning, 1890-1970-tal.

Joakim Scherp: Stormaktstidens tjänstefolk: eftertraktade eller förtryckta?

Helena Tolvhed: Från folkhälsa till hälsoism. Nya femininiteter och maskuliniteter inom hälsa och träning från ca 1970.

De nya forskningsprojekten kommer att presenteras närmare på hemsidan.

Läs mer om institutionens externt finansierade projekt