Mari Eiyce
Mari Eiyce har fått Vetenskapsrådets internationella postdok.

Vetenskapsrådet, VR, har publicerat vilka ansökningar som har beviljats internationell postdok - ett bidrag som ger medel under tre år - och Mari Eiyce är en av de som har fått bidraget.

Utlysningen, den andra i år, fick in 192 ansökningar och ur dem gallrades 37 projektförslag som beviljats anslag, skriver VR på sin webbplats.

Mari Eyices ansökningsprojekt har titeln "Empatins yttre gräns" och i med VR:s beslut kan hon ägna tre år att forska på det.

Mari Eiyce disputerade i mars, 2019, på avhandlingen "An Emotional Landscape of Devotion".