Klicka på bilden och se en film från 2016 där Lisa Hellman berättar om sin forskning kring svenska handelsmän i Kanton på 1700-talet.

Lisa Hellmans avhandling ”Navigating the Foreign Quarters. Everyday life of the Swedish East India Company employees in Canton and Macao 1730-1830” från 2015 har fått The Frank Broeze prize för bästa avhandling av International Maritime History Association, IMHA.

I avhandlingen studerar Lisa Hellman vardagslivet bland de svenska handelsmän som var stationerade i Kina för Svenska Ostindiskakompaniets räkning under 1700- och 1800-talet. Klicka på artikelbilden för att se en film där hon berättar mer.

Det pris hennes avhandling får är det högsta en doktorand i maritimhistoria kan få. Priset delas ut var fjärde år i samband med den internationella kongressen i maritim historia, vilken arrangeras av IHMA.

I år skulle kongressen hållits i juni/juli i Porto, Portgual, men har skjutits fram på grund av Coronakrisen. Av den anledningen har IHMA tillkännagivit att Lisa Hellman har fått The Frank Broeze prize redan nu.

Mer information

Lisa Hellman lade fram sin avhandling i december 2015 och var som doktorand knuten till Centrum för Maritima Studier, CEMAS.

Klicka på bilden ovan för att se en film där Lisa berättar om sin avhandling.

Läs IMHA:s motivering till priset här.