Den uppskjutna vreden, omslag.
Den uppskjutna vreden, omslag.

Hur kan känslor ha påverkat svensk politik? I sin bok Den uppskjutna vreden försöker Jens Ljunggren hitta svar genom att se studera hur socialdemokraterna bedrev sin politik från 1880- fram till 1980-talet.

Boken recenseras i en Under strecket-artikel i Svenska dagbladet. Läs artikeln här.

Läs mer om Den uppskjutna vreden här.

Läs mer om Jens Ljunggrens forskning här.