Ett viktigt politiskt budskap i årets valrörelse är att visa hur man vill skapa trygghet i samhället. Känslor får stort utrymme i dagspolitiken.

”Känslopolitik” är ett fenomen som alltid har förekommit i svensk politisk historia men har sett olika ut under olika epoker. Jens Ljunggren, professor i historia, har forskat på ämnet och pratar om känslor och politik i en filmintervju med Fjärde uppgiften.

Se intervjun på Fjärde uppgiftens webbplats här.