https://www.vrakmuseum.se/vrak-och-lamningar/skeppsvrak/gribshunden
Skeppet Gribshundens galionsfigur. Skeppet sjönk utanför Ronneby, Blekinge, 1495. Träskulpturen bärgades 2015. Bild: Wikimedia. Läs mer om Gribshunden här.

Läs pressmeddelande från Statens maritima och transporthistoriska museer här.

"Den glömda flottan" är ett stort tvärvetenskapligt forskningsprogram som ska studera det kulturarv som gömmer sig på Östersjöns botten - som tack vare sin unika bevarandeförmåga har lämningar från mängder av skepp. Det handlar om skeppsvrak och avsiktligt sänkta fartyg, men också om utrangerade skepp som nyttjats vid fyllningar av kajer och för skapandet av olika hamnmiljöer.

Forskningsprogrammet ”Den glömda flottan” vill kartlägga, dokumentera och forska på det världsunika arkeologiska material som de sjunkna skeppen från den seglande svenska örlogsflottan under tiden c:a 1450–1850 utgör.

”Den glömda flottan” är planerat att starta 2021 och pågå fram till 2026. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Centrum för maritima studier, CEMAS, och Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM, och kommer involvera svenska och finska forskare inom olika discipliner som maritim arkeologi, historia, etnologi och kulturarvsstudier.

Mer information

Länk till Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM.

Länk till programbeskrivningen hos Riksbankens jubileumsfond