Inför höstens val har Statsvetenskapliga institutionen tagit fram ett lektionsmaterial om politik, val och demokrati riktat till gymnasieelever och förstagångsväljare.

I veckorna före valet kulminerar projektet i och med att materialet gjorts tillgängligt på webben och att cirka 300 gymnasielever från Stockholm besöker universitetet för att delta i ett antal Workshops tillsammans med forskare. Från Historiska institutionen medverkar Jens Ljunggren som har tagit fram ett underlag kring Känslor i poltiken och intervjuas på film.

Hela projektet har blivit till åtta lektioner som nu finns tillgängligt på Statvetenskapliga institutionens webbplats, både som textmaterial och som filmer där gymnasister och intervjuar de olika forskarna.

Samtliga filmer och allt textmaterial finns att se och läsa här.

Och mer om Fest-i-val som kommunikationsprojekt finns att läsa här.