Mats Hallenberg nyutnämnd professor i historia.

Mats Hallenberg är Historiska institutionens senaste professor. Den 15 februari blev han utnämnd till professor i historia av rektor Astrid Söderbergh Widding.

Mats Hallenberg är en historiker som intresserar sig för den tidiga statens framväxt (tidigmodern period).

Han har forskat på vilka som har styrt landet och varför, samt hur vanligt folk  har burit sig åt för att påverka utvecklingen. Hans senaste forskningsprojekt har handlat om privatisering och kommunalisering genom historien, från tidigt 1600-tal till sent 1900-tal.

Tillsammans med Magnus Linnarsson och Joakim Scherp, båda vid Historiska institutionen, har han nyligen fått finansiering till ett större forskningsprojekt kallat ”Skiftande regimer: representation, administration och institutionell förändring, ca 1537-1810”.

Mer information

Mats Hallenberg är ansvarig lärare för den inledande grundkursen i historia:
Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen, 30 h

Läs Mats Hallenbergs forskningspresentation här.

Läs mer om Mats senaste forskningsprojekt här.

Läs en artikel där Mats berättar om sin senaste monografi, Man ur huse, skriven tillsammans med Johan Holm här.