Göran Dahlbäck
Göran Dahlbäck, 1941–2017.

Efter studier i historia och latin blev Göran Dahlbäck vid mitten av 1960-talet doktorand i historia och amanuens vid Historiska institutionen, Stockholms universitet. Under dessa år utarbetade han riktlinjer för utgivningen av verket Det medeltida Sverige och bidrog till de första volymerna om Uppland.

Doktorsavhandlingen om Uppsala domkyrkas medeltida godsinnehav kom 1977. Dahlbäck visar hur jordinnehavet var uppdelat på flera juridiska subjekt med olika funktioner inom den väldiga domkyrkoorganisationen.

Uppland och domkyrkan förblev ett huvudintresse i hans forskning och utåtriktade verksamhet. Det andra blev hemstaden Stockholm och dess medeltida historia.

I samband med utgrävningarna på Helgeandsholmen (för det nya riksdagshuset) initierade Dahlbäck ett bokprojekt om Helgeandsholmen. I det sammanhanget bidrog han verksamt till att ett medeltidsmuseum för Stockholm tillkom. Några år senare publicerade han en väl illustrerad bok om medeltidens Stockholm. För dessa insatser belönades han 1990 med S:t Eriksmedaljen.

På institutionen tog han på sig arbetskrävande insatser som prefekt – han värnade om hela personalstyrkan   ̶  och lärare på olika nivåer. En vacker insats blev den s.k. Barknåreövningen, som stegvis fördjupade studentens insikter om hur olika källmaterial belyste förändringar inom en medeltida bygd. I sitt slag var det ett prov på källpluralism avant le nom.

År 1985 övertygade han humanistiska fakultetens ledning att inrätta ett tvärvetenskapligt seminarium, som blev en samlingsplats för medeltidsforskare.

Alla hans insatser, som forskare, lärare, administratör och arkivbildare präglas av gedigna arbetsinsatser, omsorgsfull och systematisk bearbetning av källor och en vårdad framställningsform. En oförtröttlig vingårdsman, uppskattad av många, har lämnat oss. 

Kollegorna vid Historiska institutionen.

Länk till minnesrum finns här.