Stockholms universitets rektor har beslutat om ny prefekt och ställföreträdande prefekt vid Historiska institutionen. Professor Anna Götlind blir prefekt och docent Mattias Tydén ställföreträdande prefekt.

Anna Götlind är förnärvarande studirektor för de kulturvetenskapliga utbildningarna och programansvarig för kulturvetarprogrammet och kandidatprogrammet i historia.

Mattias Tydén var tidigare studierektor för lärarutbildningarna i historia och undervisar på alla nivåer i ämnet historia.

Deras förordnande som prefekter startar den 1 augusti, 2021, och sträcker sig till 31 juli, 2024.