Institutionens interna nyhetsbrev utkommer var tredje vecka under terminstid.

Ett något kortare externt nyhetsbrev sänds samtidigt till andra historiska institutioner och externa adressater och läggs även ut på denna sida.

Brevet innehåller främst ett internt och externt kalendarium.

Nyhetsbreven syns nedan.