Pehr Hilleströms målning Tre kvinnor spår i kaffe, från 1780.

Forskare från Storbritannien, Sverige, Tyskland och Nederländerna deltar i ett större europeiskt forskningsprojekt kring historia om ”intoxicants”, som kanske enklast översätts som rusmedlen.

Projektet ska undersöka hur nya varor har introducerats och konsumerats i europeiska städer från 1700-talet fram och hur de har kommit att bli en så vanligt förekommande del i våra liv.

Nya konsumtionsmönster

Med utgångspunkt från städerna Amsterdam, Hamburg, London och Stockholm kommer studien att titta på hur de nya produkterna mottogs och blev tillgängliga för allmänheten. Hur populära varor skapade nya offentliga utrymmen, som kaffehus, och de konsekvenser som de hade på samhälle och politik.

Internationellt forskningssamarbete inom humaniora

Projektet är EU finansierat, via the Humanities European Research Area (HERA), och ingår med ett tjugotal andra projekt i HERA-satsningen  ”Public Spaces: Culture and Integration in Europe (2019-2022)”. Det leds av professor Phil Withington från universitetet i Sheffield, Storbritannien.

Från svenskt håll är professor Leos Müller, Historiska institutionen vid Stockholms universitet, samordnare och medverkande forskare är professor Karin Sennefelt, Historiska institutionen, Stockholms universitet, docent Hanna Hodacs, Högskolan Dalarna, Falun, samt fil dr. Ulrika Torell, Nordiska museet, Stockholm.

Mer information

Länk till nyhetsartikel på the University of Sheffields webbplats

Länk till forskningsprojektets på HERA:s webbplats här.

Länk till forskningsprojektet på University of Sheffields webbplats här.