Vi söker dig som under läsåret 2019-20 tänker söka medel för ett större projekt och som vill bidra till vår forskningsmiljö. Är du beredd att förlägga ditt projekt hos oss, kan du räkna med institutionens stöd i ansökningsprocessen.

Historia är ett ledande forskningsområde inom Humanistisk fakultet vid Stockholms universitet. Historiska institutionen vid Stockholms universitet är dessutom Sveriges största utbildningsinstitution inom historieämnet. Här utbildar vi studenter både på grundnivå och på avancerad nivå samt har ett stort antal aktiva doktorander i vår forskarskola som vi driver i samarbete med Historiska institutionen vid Uppsala universitet.

Vi kan erbjuda en levande forskningsmiljö med stor kronologisk och ämnesmässig bredd. Här finns tre forskningscentra med tvärvetenskaplig inriktning: Centrum för medeltidsstudier, Stads- och kommunhistoriska institutet samt Centrum för maritima studier (CEMAS). Samtliga dessa ordnar regelbundna seminarier samt konferenser och workshops.

Här finns dessutom livaktiga forskningsseminarier inriktade på genushistoria, idrottshistoria, tidigmodern kultur och politik samt modern historia. Institutionens forskare driver nio olika seminarier och som forskare hos oss får du alltså goda möjligheter att bidra till och ta aktiv del i pågående diskussioner inom vår disciplin.

Vår institution har etablerade forsknings- och undervisningssamarbeten med University of Sheffield samt University of Illinois, Urbana Champaign. Dessutom finns ett flertal upparbetade forskningskontakter inom våra olika specialområden. Inom Stockholms universitet driver vi projekt tillsammans med forskare inom bland annat Idéhistoria, Ekonomisk historia och Internationella relationer. Dessutom medverkar vi i den tvärvetenskapliga forskarskolan Space and Place in the Humanities som finansieras av vår fakultet.

Du som är intresserad av att forska hos oss uppmanas att skicka in ditt cv och en kort beskrivning av din projektidé till Historiska institutionens prefekt Jens Ljunggren (jens.ljunggren@historia.su.se).

Om vi bedömer att du passar in i någon av våra forskningsprofiler är du välkommen att medverka vid de seminarier/ansökningsverkstäder vi ordnar i december 2019 och januari 2020. Vi ägnar oss då åt både ansökningarnas form och innehåll och du kommer att få god hjälp att utveckla ditt projekt. Din intresseanmälan behöver vi ha senast 29 november.

Du förbinder dig att förlägga dina forskningsmedel vid Historiska institutionen vid Stockholms universitet. Som projektforskare hos oss förväntas du aktivt medverka vid seminarier samt delta i övrig gemensam verksamhet. Möjlighet till viss undervisning kommer förhoppningsvis att finnas. Vår OH på forskningsanslag är för närvarande 40 procent.  

Vi svarar gärna på frågor:

Nils Edling, forskningssamordnare: nils.edling@historia.su.se
Mats Hallenberg, ställföreträdande prefekt: mats.hallenberg@historia.su.se
Jens Ljunggren, prefekt: jens.ljunggren@historia.su.se