Priset, på 25 000 kronor, får Alf Sjöblom för sin avhandling Trygghet som handelsvara. Privat folkförsäkring i det framväxande välfärdssamhället 1900-1950 och det delas ut av Högskoleföreningen i Stockholm. Det var Humanistiska fakulteten som valde att nominera Alf Sjöbloms avhandling till priset. I fakultetens motivering till nomineringen står bland annat:

”Sjöbloms avhandling i historia behandlar framväxten av den privata livförsäkringsbranschen i Sverige från slutet av 1800-talet fram till mitten av 1900- talet … Detta skedde under en tid då den offentligt finansierade välfärden var på väg att formas i Sverige och avhandlingen ger en intressant bild av hur dessa privata företag navigerade i förhållande till såväl offentlig som ideell verksamhet…

Avhandlingen behandlar ett ämne som är relativt outforskat vad gäller svenska förhållanden, nämligen betydelsen av privata initiativ i formeringen av välfärdssamhället under dess framväxt i första halvan av 1900-talet…”

Priset delas ut vid Högskoleföreningens höstmöte i november. Mötet hålls i nära anslutning till universitetets Forskardagar då även prisvinnare uppmanas att presentera sin forskning.

Mer information

Läs Humanistiska fakultetens Humanistiska fakultetens motivering (93 Kb) .

Alf Sjöbloms avhandling finns att ladda ner i fulltext här.

Läs mer om Alf Sjöbloms forskning här.