Framsida till boken Problemet med vinster
Omslag till boken Problemet med vinster.

Boken, som är ett resultat av att Magnus Linnarssons studier av riksdagsdebatter under fyra sekel, tittar på hur argumenten har sett ut vid fyra specifika riksdagsdebatter. Vilka fördelar och vilka nackdelar lyfts fram genom århundradena. Ett problem som har återkommit i diskussionerna är: privata vinstintressen.

I Svenska dagbladets artikel står bland annat:

”Linnarssons framställning avslöjar alltså att den moderna debatten med sina känslomässiga ­yttringar ingalunda är något nytt. Också i det avlägset förflutna har misstänksamheten mot det privata vinstintresset varit tydligt men ändå mestadels balanserat mot kravet på effektivitet i verksamheten.”

Mer information

Läs Svenska dagbladets Understrecket artikel här.
(Obs, artikeln kan ligga bakom en betalvägg)

Läs en intervju med Magnus Linnarsson om hans forskning här.